Obsah

Pracovní listy

Muzeum Zdeňka Buriana

Pracovní list k expozici

Které místo ve Štramberku mělo výrazný vliv na tvorbu malíře Zdeňka Buriana?

Čím se Zdeněk Burian ve světě nejvíce proslavil?

Jak se jmenoval vědecký poradce, který Zdeňka Buriana přivedl k rekonstrukci pravěkého světa?

Vyjmenuj nejméně 5 knih Eduarda Štorcha, které ilustroval Zdeněk Burian.

Do kolika světových jazyků byly přeloženy knihy s ilustracemi Zdeňka Buriana?

Napiš název a stručný obsah slavného filmu režiséra Karla Zemana z r. 1955, který byl natočen podle obrazů Zdeňka Buriana.

Kde Zdeněk Burian ve Štramberku bydlel?

Znáš některé výtvarné techniky, které Zdeněk Burian používal?

Dokážeš vyjmenovat alespoň 3 pravěká zvířata, jejichž kosti se nalezly v jeskyních na Kotouči?

Zdeněk Burian ilustroval nejznámější dobrodružné knížky světových autorů a vytvořil podoby mnoha hrdinů, které se nesmazatelně vryly do vědomí čtenářů (Robinson, Vinnetou, Old Shatterhand, Mauglí, Tarzan, kapitán Nemo, Rikitan a další).

Jaká je, podle tebe, úloha knižní ilustrace?

Která další muzea přibližující tvorbu Zdeňka Buriana znáš?

Zajímáš se o pravěk? Pokud ano, co nejvíce tě přitahuje a proč?

Nalezl jsi mezi postavami dobrodružných románů svůj vzor? Jaké knihy nejraději čteš?

Stránka

  • 1